Kanabis cijena

Kanabis cijena

Utjecaj zakonodavstva na cijenu kanabisa ne može se previdjeti. Državne regulative i zakoni imaju ključnu ulogu u određivanju dostupnosti i legalnosti kanabisa što direktno utječe na formiranje cijena

Medicinski kanabis cijena

Medicinski kanabis cijena

Utjecaj zakonodavstva na cijene medicinskog kanabisa nije za zanemariti, obzirom da zakoni i regulative direktno oblikuju tržište ovog proizvoda. Medicinski kanabis cijena može značajno varirati od ze